EHA BIM

Building Information Modelling

Zowel voor ontwerp als technische uitvoering maken wij gebruik van Building Information Modelling (BIM), een werkmethodiek die het integraal ontwerpen op een hoger plan brengt. Het te vervaardigen 3D-model is opgebouwd uit objecten, waar informatie aan is gekoppeld. Op basis daarvan kunnen eenvoudig bouw- en onderhoudskosten, energieberekeningen en planningen aan het model worden onttrokken. Ook kunnen onze ontwerppartners hiermee de constructie en het verloop van het leidingwerk ontwerpen en engineeren. Het model is dynamisch en volgt naadloos het ontwerpproces. De ontwerp- en bouwpartners leggen hun plan in het 3D-model op elkaar om via clash control programma's fouten vroegtijdig te signaleren en tot een minimum te beperken. Ook krijgt u als opdrachtgever al vroeg in het proces een goed en ruimtelijk beeld van uw gebouw. Zo hebben we op ieder moment inzicht in de gewenste gegevens en zijn de gevolgen van bepaalde ontwerpkeuzes direct zichtbaar.