Kerngegevens

DISCIPLINES

 • ontwerp
 • tekenwerk & BIM
 • schrijven van bestekken
 • kostendeskundigheid
 • directievoering & bouwtoezicht
 • berekenen van EPG & GPR
 • projectmanagement

WERKGEBIEDEN

 • zorg en welzijn
 • onderwijs en kinderopvang
 • woningbouw
 • publieke sector
 • bedrijven en kantoren
 • retail
 • multifunctionele gebouwen

TYPE OPDRACHTEN

 • volledige opdrachten
  [ontwerp, bouwvoorbereiding, directievoering, nazorg]
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • programma van eisen
 • bebouwingsstudies
 • bouwkundige rapportages
 • procesmanagement

LEVERINGSVOORWAARDEN

De aanvaarding en uitvoering van onze opdrachten geschiedt volgens de rechtsverhouding en honorering zoals vastgesteld door de BNA, waarin opgenomen een arbitraal beding.

KWALITEITSBEHEER

De principes van NEN-EN-ISO 9001 vormen de leidraad voor ons kwaliteitssysteem. Waarin o.a. de projectorganisatie, de bedrijfsprocedures en het documentenbeheer zijn geregeld.

VERBINTENISSEN

 • Lid BNA, Bond van Nederlandse Architecten
 • Lid Stichting Living Daylights

RECHTSVORM

Elemans Van den Hork is een besloten vennootschap.
Elemans Van den Hork Architecten bv
KvK nummer 17242801