EHA netwerk

Altijd de juiste expertise

Om te komen tot duurzame en gezonde gebouwen maken we veelvuldig gebruik van nieuwe technieken en materialen. Een gebied dat enorm in ontwikkeling is en steeds meer specialistische kennis en ervaring vraagt. Vanuit dat besef hebben wij rond ons bureau een waardevol netwerk van specialisten opgebouwd. We werken graag samen met andere experts. Zo vroeg mogelijk in het proces. Dat komt het plan ten goede en draagt bij aan de ontwikkeling van onze zelflerende organisatie.