EHA visie

Licht en groen maakt het verschil

Ruimtelijke kwaliteit reikt verder dan esthetiek. Het gaat er ons vooral om wat een fysieke omgeving met mensen doet. In onze optiek zijn licht en groen bepalend voor het welzijn van gebruikers. Daarom zijn dát de thema’s die richting geven aan ons ontwerpproces. Daglicht is de meest duurzame lichtbron. Nog belangrijker is dat het mensen activeert en de prestaties bevordert; het heeft een zeer weldadige invloed op je gemoedstoestand. Licht geeft leven. Groen geeft energie en een vertrouwd gevoel en stimuleert mensen om in beweging te komen. Binnen buiten ervaren is de wisselwerking die wij nastreven. Groen doet goed.