Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

We zien steeds vaker dat de toekomstige bewoners al in een vroegtijdig stadium bij het ontwerp worden betrokken, om beter met hun woonwensen rekening te houden. Of dat een groep mensen de handen in één slaat om samen hun woonwensen realiseerbaar te maken. Zo kunnen ze niet alleen hun financiële slagkracht bundelen, maar ook letterlijk en figuurlijk ruimte creëren om invulling te geven aan specifieke woonwensen, zoals combinaties van zorg en wonen of het creëren van een aangepaste woonsituatie voor een specifieke groep bewoners. 

De architect als regisseur 
Dat is geen eenvoudige zaak, maar wel een heel interessante uitdaging, zoals met name Bart van den Hork binnen ons bureau heeft ervaren binnen enkele CPO-projecten. Hij ziet het bundelen van individuele opdrachten vooral als een unieke manier om samen iets extra's te geven aan een project. Doordat de architect als bouwmeester de regie voert, kan hij zodanig de samenhang bewaken dat er zowel ruimtelijk als functioneel een meerwaarde ontstaat. Ook sociaal gezien levert het proces een meerwaarde op, doordat de opdrachtgevers samen naar een eindresultaat groeien, waarvoor ze gezamenlijk door het vuur zijn gegaan. 

Bouwen met je buren 
Bart van den Hork was o.a. betrokken bij een pilotstudie voor de Piushaven in Tilburg en bij het woongroepproject Voormekaar in Boxmeer. In dat laatste geval heeft een groep mensen de koppen bij elkaar gestoken om een woonsituatie te creëren waarin ze samen oud kunnen worden, door meer voor elkaar te zijn dan een goede buur. De uiteindelijke oplossing voorziet enerzijds in maximale privacy en anderzijds in gezamenlijke voorzieningen zoals ateliers, de tuin, een logeerkamer en een ontmoetingsruimte. Van de totstandkoming hebben wij een speciale projectfolder gemaakt. Ook is dit voorbeeldproject beschreven in Bouwen met je buren - leidraad voor collectief particulier opdrachtgeverschap, een uitgave van de Stichting Architecten Onderzoek Wonen en Woonomgeving.

Collectief Particulier OpdrachtgeverschapCollectief Particulier OpdrachtgeverschapCollectief Particulier OpdrachtgeverschapCollectief Particulier OpdrachtgeverschapCollectief Particulier OpdrachtgeverschapCollectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap