In de zorg is een grote transitie gaande. Van vertrouwde instituten waar alles ’geregeld‘ werd naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wat niet verandert, is dat het om mensen gaat. Mensen die gewoon willen wonen en fijn willen leven. Vanuit deze gedachte werken wij aan wonen voor ouderen. Van verpleeghuizen tot het aanpassen van bestaande woningen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. We werken aan duurzame, flexibele en toekomstbestendige gebouwen met een solide vastgoedwaarde.
Door zorggebouwen te ontwerpen met de juiste dosering daglicht worden ouderen geactiveerd. Daglicht op je huid en in je gezicht zorgt voor een goed bioritme en draagt bij aan een goede gezondheid. In onze visie moet een woning zijn bewoner niet alleen geborgenheid bieden, maar ook in contact brengen met buiten. Dat kan al door de juiste orientatie van het gebouw en zicht op een groene buitenruimte vanuit de woonkamer. Met onze ontwerpen willen we graag de bewoners verleiden het buiten te zien, te beleven en er te verblijven.