Het Podium Steenbergen

Licht en ruimte

Net buiten de vesting van Steenbergen is een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd. Het Podium heeft een centrum dat geïnspireerd is op een donjon. In dit centrum zijn alle gezamenlijke functies gehuisvest zoals de gymzaal, de buitenschoolse opvang, de muziekschool, de handvaardigheidsruimte en het speellokaal. Om dit centrum heen liggen de onderwijsruimten en ruimten voor kinderopvang.

Bezoekadres
Frankenweg 1 5349 AP Oss

Postadres
Postbus 27 5340 AA Oss

Route
Plan uw route
Telefoon
Bureau
Peter Elemans
Bart van den Hork


Mail
info@eharchitecten.nl

Lid BNA, Bond van Nederlandse Architecten. Elemans Van den Hork is een besloten vennootschap. Elemans Van den Hork Architecten bv KvK nummer 17242801

Huisfotograaf Jimke Joling